Sprężarki to urządzenia, z którymi spotykamy się wielokrotnie. Są obecne w wielu zakładach przemysłowych, i w każdym, zwykłym domu! Wentylator, lodówka czy odkurzacz… To tylko drobne przykłady. Kluczowym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasami pożądany jest wynik wymuszenia przepływu medium. Możemy też bez ograniczeń zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak widać, sprężarki są instrumentami zdolnymi do modyfikowania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zbiornika dominuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a następnie sprężone. To właśnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie powinno posiadać o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Niezmiernie znaczącym szczegółem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów akompaniują kolosalne straty energii w postaci ciepła. Dlatego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym przypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis działania sprężarek

Funkcją sprężarki jest zwiększenie ciśnienia określonego gazu. Taki efekt oznaczamy sprężaniem. Gazy mają swobodną konstrukcję molekularną. Wskutek tego tak łatwo zmienić ich kształt i pojemność. Wymaga to jednak dużych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz zostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wykorzystana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązująca obecność chłodnicy. Bez poprawnego systemu chłodzenia, sprężarka niesłychanie ekspresowo uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza maszyny gaz zostaje zassany. Tuż przy wlocie panuje ciśnienie ssawne, nieco niższe od atmosferycznego. Tudzież ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest bardzo duże. To właśnie dzięki temu czynnik jest ekspresowo przetłaczany na zewnątrz. Prócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki sprawia kilka innych efektów. 

Zachodzi zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Ciałka gazu zostają wybitnie stłoczone. Natomiast za pomocą chłodnicy nadzorujemy uwalniane ciepło. 

Dopuszczalne jest także wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator natęża ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

Zobacz także: sprężyny gazowe